Giới thiệu ứng dụng chấm công thông minh

Smart Checking là ứng dụng điện thoại chấm công cho nhân viên chuỗi nhà hàng, cửa hàng, văn phòng. Quản lý từ xa mọi lúc mọi nơi qua website, cập nhật theo thời gian thực. Báo cáo đi muộn về sớm, nghỉ phép, công ca đầy đủ.

Một số lợi ích khi sử dụng Smart Checking như sau:

  • Tăng sự minh bạch, kỷ luật trong đội ngũ nhân sự
  • Tiết kiệm thời gian quản lý, nắm bắt và xử lý ngay khi phát sinh vấn đề
  • Yên tâm phát triển kinh doanh khi đảm bảo đội ngũ tuân thủ quy chuẩn\
  • Quản lý tự do, linh động mà vẫn sát sao, hiệu quả

Ngoài ra ứng dụng chấm công Smart Checking còn có một số tính năng nổi bật sau:

  • TỰ ĐỘNG TÍNH CÔNG

Thông tin và kết quả chấm công, xin nghỉ phép, đi muộn, về sớm của nhân viên tất cả sẽ được hiển thị trên website theo thời gian thực. Sẵn sàng sử dụng tính lương vào mọi lúc.

  • CHẤM CÔNG ĐA CHI NHÁNH

Chỉ với điện thoại cá nhân, người Quản lý nắm bắt ngay tình hình đi làm của nhân viên tại bất kỳ chi nhánh nào.
Đồng thời, tổng hợp lại kết quả chấm công về máy chủ, dễ dàng tính lương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *