Giải pháp doanh nghiệp

Giải pháp

Khác với một ứng dụng chấm công thông thường thì SKYMAP VN tích hợp sẵn định vị GPS trong mỗi thiết bị để đảm bảo rằng mỗi nhân viên sẽ làm việc đúng với vị trí đã được quy định.

Giám sát nhân viên bằng hệ thống GPS

Mỗi nhân viên sẽ được gắn với một mã chấm công nhất định và sử dụng mã chấm công đó cùng với vị trí hiện tại của bản thân để thực hiện thao tác “điểm danh”.

Kiểm tra đột xuất

Hệ thống tự động sinh ra mã và kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên các nhân viên trong giờ làm để đảm bảo cả quá trình làm việc đúng vị trí.

Chấm công thời đại 4.0 - SmartChecing

Thống kê về ứng dụng chấm công
6899
Số người dùng
98 %
Mức độ hài lòng
24
Số lượng doanh nghiệp
$ 5
Giá trị trung bình
Cập nhật thông tin về công nghệ

Tin tức